Antikpass
Sorgula

Satın Alma
İhale

WhatsApp

Şikayet
Öneri

KURUMSAL

Antikkapı Tur. İşl. ve Özel Sağlık Hiz. A.Ş.

Vizyonumuz

Faaliyet gösterdiğimiz tüm sektörlerde müşterilere sunduğumuz ürün ve hizmeti rakiplerimizden çok daha üstün bir şekilde gerçekleştirerek daha geniş ölçekte bir kesime hizmet sunmak ve ortaya koyduğumuz işlerin tümü ile adından daima övgü ile söz edilen bir şirket haline gelmek.

Misyonumuz

Toplumun ahlak değerlerine saygılı ve topluma karşı sorumluluların bilinciyle, insan sağlığına, çevreye saygı çervesinde, en az maliyetle en kaliteli hizmeti üretmek.

Değerlerimiz

İleri Görüşlülük
Şeffaflık
Takım Çalışmasına Önem Verme
Performans
Samimiyet
Müşteri Odaklılık
Kalite
Sürekli İyileştirme
Yasal ve Etik Çalışma
Sosyal Sorumluluk
Yaratıcılık

Yönetim Politikamız

İyi şartlarda, iyi beslenmek ve barınmak her insanın en doğal hakkıdır. Bunun olabilmesi, ortam şartlarının uygunluğuna, gıda güvenliğinin sağlanmış olmasına ve lezzetli yemekler sunulmasına bağlıdır. Biz, bir yandan konuklarımıza kendilerini evlerindeki gibi hissedecekleri konaklama hizmeti sunup, gıda güvenliğini sağlayıp, lezzetli yiyecekler sunarken diğer yandan da müşterilerimizin, konuklarımızın, çalışanlarımızın, çevremizdeki insanların sağlık ve güvenliğini sağlamaya ve faaliyetlerimizi yaparken çevreye olan etkimizin en az seviyede olmasına önem veririz. Tüm bunlar insana saygıyı, insanı sevmeyi, insana değer vermeyi, bilgiyi, hizmet kalitesini geliştirmeyi, nitelikli iş gücünü ve çevreye saygıyı gerektirir. Bu inanç ve düşünceyle,
 

 • Müşteri ihtiyaç ve isteklerini, kendimizi geliştirmek konusunda kılavuz olarak kabul edecek, müşteri memnuniyetini sürekli arttıracağız,
 • Ürün kabul, üretim ve sunum aşamalarındaki tüm riskleri kontrol edecek, gerekli önlemleri alacağız,
 • Hizmet ve ürün kalitemizi arttırmak, gıda güvenliğini sağlamak, çevre etkilerini azaltmak, iş sağlığı ve güvenliği risklerini önlemek için personelimizi eğitecek ve alt yapımızı güçlendireceğiz,
 • Süreç kalitesine odaklanacağız,
 • Yaptığımız tüm faaliyetlerde doğal kaynakları en az kullanmayı, kirlenmeyi önlemeyi, atıklarımızı azaltmayı, yaralanmaları, meslek hastalıklarını, gıda risklerini ve sağlık bozulmalarını önlemeyi gözeteceğiz,
 • İyi uygulamaları izleyecek ve örnek alacağız,
 • Çalışanlarımız için emniyetli, sağlıklı ve huzurlu bir çalışma ve iş ortamı sağlayacağız,
 • Sorumlu, dürüst, ilkeli bir anlayışla yarınlara kalıcı eserler bırakacağız,
 • Şirketimiz için geçerli yasal ve diğer şartlara uyacağız,
 • İç ve dış iletişimi yürüteceğiz,
 • Tüm bunları yapabilmek için, başta nitelikli iş gücü olmak üzere, gerekli kaynakları temin edecek, yönetim sistemini ve bu sistemin performansını sürekli arttıracağız.

(Rev. No:02 - Revizyon Tarihi: 04.01.2021)